„Pomagamy wokoło”


„Pomagamy wokoło” – projekt ma promować aktywne postawy w tworzeniu przyjaznego  otoczenia ..

Możemy pomagać każdemu – osobom starszym, osobom chorym, osobom biednym, osobom niepełnosprawnym, osobom potrzebującym jakiejkolwiek pomocy..

Możemy pomagać zwierzętom – psy, koty, ptaki [wróble, sikorki, jerzyki, jaskółki,.. itd], owady [pszczoły, trzmiele, .. itd] i innym wszystkim zwierzętom wokoło..

Możemy pomagać przyrodzie – drzewa, krzewy, wszelka roślinność i dbać o wszystko wokoło..

 

Wkrótce opis projektu i opis jego realizacji..