„Pomagamy wokoło”

„Pomagamy wokoło” – projekt ma promować aktywne postawy w tworzeniu przyjaznego  otoczenia .. Możemy pomagać każdemu – osobom starszym, osobom chorym, osobom biednym, osobom niepełnosprawnym, osobom potrzebującym jakiejkolwiek pomocy.. Możemy pomagać zwierzętom – psy, koty, ptaki [wróble, sikorki, jerzyki, jaskółki,.. itd], owady [pszczoły, trzmiele, .. itd] i innym wszystkim zwierzętom wokoło.. Możemy pomagać przyrodzie – drzewa, krzewy, […]